Leren van elkaar

Intervisie gaat over het leren van elkaar op basis van uitwisseling van ervaring en kennis. Je geeft elkaar tips en adviezen over vraagstukken die je bijvoorbeeld hebt in je werk.

Intervisie als werkvorm werkt goed bij groepen die een zelfde functionele rol hebben (denk aan projectleiders, lijnfunctionarissen, secretaresses), maar die niet dagelijks met elkaar te maken hebben. Vaak blijkt dat mensen dezelfde knelpunten ervaren, in een zelfde soort dynamiek werken. Door ervaringen en kennis te delen, krijgen mensen nieuwe inzichten en aanknopingspunten voor hun dagelijkse praktijk.

Mijn rol is om het proces van ervaringen delen zorgvuldig te begeleiden zodat intervisie zoveel mogelijk oplevert. Luisteren en doorvragen blijken vaak moeilijker dan van te voren gedacht wordt!

Resultaten:

  • concrete tips voor je eigen praktijk
  • inzicht in jouw specifieke werkwijze
  • herkenbaarheid dat jij niet de enige bent die tegen bepaalde vraagstukken aanloopt
  • meer vertrouwen in jezelf en je eigen aanpak¬†