Mijn Aanpak

In mijn manier van werken maak ik onder andere gebruik van de waarderende benadering, gebaseerd op principes die afgeleid zijn vanuit de positieve psychologie (N. Seligman) en Appreciative Inquiry (David Cooperrider).

In de waarderende benadering werk ik met sterktes, talenten en successen van mensen. Het is zinvoller te werken vanuit krachten, sterke punten, kwaliteiten en talenten dan te proberen zwaktes of beperkingen op te heffen. Dit betekent overigens niet dat ik geen aandacht besteed aan zwaktes of beperkingen. Integendeel; zij geven informatie over de weg om verder te groeien. Het verschil zit ‘m in het vertrekpunt.

Naast de waarderende benadering werk ik met het gedachtegoed van de Transactionele Analyse, een uitgebreide persoonlijkheidsleer waarmee patronen snel zichtbaar worden (zowel op individueel als groepsniveau). De Transactionele Analyse kent drie belangrijke principes: veranderen is mogelijk, iedereen kan denken en ieder mens is ok.

Wat kenmerkend voor mij is dat ik als doener graag concreet wordt. Waar gaat het over? Wat werkt? Wat werkt niet? En wat is een eerste stap in de nieuwe richting? Naast doen en gericht op resultaten ben ik een optimistisch mens: ik geloof in ieders kracht en unieke kwaliteiten. Ik hou ervan om af en toe te lachen. Om mezelf, om anderen. Vaak lucht dat op waardoor zaken lichter gaan aanvoelen. En weer ruimte bieden om er anders mee om te kunnen gaan.